Barnochfamilj

Vårt arbetssätt

Barn och föräldrar | Ungdomar och unga vuxna | Vuxna

Vi arbetar utifrån ett relationellt förhållningssätt där vi i samarbete med er skapar möjlighet till ökad förståelse för de problem ni önskar få hjälp med. Tillsammans skapar vi förändringsmöjligheter för att ta nästa steg i livet.

Med barn och föräldrar

Till Vanadis Psykoterapimottagning kommer barn, föräldrar och familjer som är i svåra livssituationer. Det kan vara svårigheter som funnits med länge i livet eller som kommit plötsligt. Barn som vi träffar kan vara rädda, oroliga, ledsna, impulsiva, arga eller vara barn som inte riktigt tänker som andra. I terapin ger vi barnet möjlighet att uttrycka sig på flera olika sätt, vi använder oss av såväl samtal som lek och bild, vilka är viktiga inslag i barnpsykoterapi. För bästa resultat har vi regelbundna föräldrasamtal vid barnterapier. När barn träffar oss krävs att båda vårdnadshavarna godkänner kontakten.

Föräldraskapet innefattar många glädjeämnen men också stunder av tvivel och frustration. Vi erbjuder även enskilda föräldrasamtal där föräldrar är välkomna att dela sina tankar och känslor med oss.

Med ungdomar och unga vuxna

Ungdomar och unga vuxna kan uppleva svårigheter på vägen till vuxenlivet. Vanadis Psykoterapimottagning kan erbjuda ett eget utrymme för att prata och bli lyssnad till, tillsammans med en vuxen som inte är ens förälder eller kompis. Samtalen kan hjälpa till att förstå dig själv och dina relationer på ett bättre sätt.

Några av skälen för att komma hit kan vara relationssvårigheter, rädslor, oro, nedstämdhet, livskriser eller reaktioner efter en allvarlig händelse. Det kan vara svårigheter som funnits med länge eller som kommit plötsligt. När ungdomar under 18 år träffar oss krävs att båda vårdnadshavarna godkänner kontakten.

Vuxnaochkris

Med vuxna

Vi på Vanadis Psykoterapimottagning är vana att möta människor i påfrestande livssituationer. Några skäl att söka sig till oss kan vara rädslor, nedstämdhet, oro eller svårigheter med relationer. Ibland rör det sig om svårigheter som har funnits med länge i livet, och ibland är det något som kommer plötsligt, som vid en kris.

Samtal med en psykoterapeut ger möjlighet att reflektera över sin livssituation, förstå mer kring sig själv och sina relationer. En samtalskontakt inleds med att du och psykoterapeuten tillsammans utforskar fokus för det fortsatta arbetet.