Handledning

Om oss

På Vanadis Psykoterapimottagningen samarbetar vi för att kunna möta varje persons behov på bästa sätt. Tillsammans har vi en bredd i erfarenhet från socialt, psykiatriskt och psykologiskt arbete med människor i alla åldrar. Vårt arbete vilar på vetenskaplig grund.

Alla som arbetar på mottagningen är legitimerade psykoterapeuter. Det innebär att vi har en grundutbildning som psykolog eller socionom och sedan en vidareutbildning i psykoterapi. Genom legitimationen står vi under Socialstyrelsens tillsyn och har försäkringar som skyddar både patienten och verksamheten.

Carolina Laine

Carolina Laine

Legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi och legitimerad psykoterapeut med inriktning på barn- och ungdomspsykoterapi.

carolina@vanadis.nu

Sofie Persson

Sofie Persson

Socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning på barn- och ungdomspsykoterapi.

sofie@vanadis.nu

Tanja Johnselius

Tanja Johnselius

Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med inriktning på barn- och ungdomspsykoterapi.

tanja@vanadis.nu