Startsida

Startsida

Psykoterapimottagning för barn, ungdomar och vuxna.

Ibland är livet krångligt. Det kan vara på grund av att något har händer hänt som blir övermäktigt eller att livssituationen är påfrestande under långa perioder. Kriser, ledsenhet, ilska eller oro kan drabba såväl barn och ungdomar som vuxna.

På Vanadis psykoterapimottagning möter du erfarna legitimerade psykoterapeuter. Vi erbjuder både kortare och längre psykoterapeutiska kontakter, kris- och stödsamtal. Till offentlig och privat verksamhet kan vi erbjuda föreläsningar eller handledning och konsultation, vilket kan ges enskilt eller i grupp. Vi ligger centralt i Stockholm och du behöver ingen remiss för att komma till oss.