Så arbetar vi

Så arbetar vi

Du söker direkt till oss, ingen remiss behövs.

Vi arbetar utifrån ett relationellt förhållningssätt där vi i samarbete med er skapar möjlighet till ökad förståelse för de problem ni önskar få hjälp med.

Vi är vana att möta barn, ungdomar, föräldrar och familjer i svåra livssituationer. Några av skälen för att komma hit kan vara relationssvårigheter, rädslor, oro, nedstämdhet, livskriser eller krisreaktioner efter någon traumatisk händelse. Det kan vara svårigheter som funnits med länge i livet eller som kommit plötsligt.

Barn som vi träffar kan vara rädda, oroliga, ledsna, impulsiva, arga eller vara barn som inte riktigt tänker som andra. Vi ger barn möjlighet att uttrycka sig på olika sätt, förutom samtal är lek och bild viktiga inslag i barnpsykoterapi. För bästa resultat önskar vi vid barnterapier ha regelbundna föräldrasamtal. Ungdomar och unga vuxna kan uppleva svårigheter på vägen till vuxenlivet. Då kan man behöva prata om hur man uppfattar sig själv och andra. Man kan behöva ha sitt eget utrymme för att prata och bli lyssnad till, med en vuxen som inte är ens förälder eller kamrat.

Föräldraskapet innefattar många glädjeämnen men också stunder av tvivel och frustration. Du som förälder är välkommen att dela dina tankar och känslor med oss.