Startsida

Startsida

Psykoterapimottagning för barn, ungdomar och vuxna.

Ibland är livet krångligt. Det kan vara på grund av att något har hänt som blir övermäktigt eller att livssituationen är påfrestande under långa perioder. Kriser, ledsenhet, ilska eller oro kan drabba såväl barn och ungdomar som vuxna.

På Vanadis psykoterapimottagning möter du erfarna legitimerade psykoterapeuter. Vi erbjuder både kortare och längre psykoterapeutiska kontakter, stödsamtal och föräldrasamtal. Vi genomför även psykologiska bedömningar och utredningar. Till offentlig och privat verksamhet erbjuder vi handledning och konsultation, vilket kan ges enskilt eller i grupp. Vi kan även erbjuda föreläsningar bland annat kring barn och deras utveckling.